Bạn chưa chọn snippet
Thursday, 06/10/2022 - 19:59|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 - 2013

Thực hiện từ 20/8/2012 (Do đ/c Bình chuyển công tác)

 

Trường THCS Minh Tiến
Năm học 2012 - 2013
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Áp dụng từ 
                 20/ 8 / 2012
BUỔI SÁNG

 

THỨ
TIT
6A
(Thắm)
6B
(Tuyến)
7A
(T.Nga)
7B
(Đ Hà)
8A
(N Nga)
8B
(Hương)
9A
(V.Hà)
9B
( Thành)
2
1
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
2
Sinh – Thắm
Văn – Tuyến
Văn - T.Nga
Toán - Đ.Hà
Văn - N.Nga
Sinh - Hương
T.Anh – V Hà
Văn – Thành
3
Toán - Ánh
Sử - T.Nga
Toán - Đ.Hà
Sinh - Hương
TD - Thuận
Văn - N.Nga
Toán - Hoa
Hoá - Thắm
4
Sử - T.Nga
Sinh – Thắm
TD - Thuận
CNghệ - Kiên
Địa - Thư
MT - Huyền
Văn – Thành
Toán - Hoa
5

 

 
GDCD  - N.Nga
Nhạc - Huyền
Sinh - Hương
Địa - Thư
TC Toán- Hoa
T.Anh – V Hà
3
1
T.Anh - Nghĩa
Toán - Phương
MT - Huyền
Văn - T.Nga
Văn - N.Nga
Toán - San
Địa - Thư
Lý - Ánh
2
Toán - Ánh
TD - Phương
Địa - Thư
Sử - N.Nga
Toán - San
Hoá - Thắm
Sử - Thương
Văn – Thành
3
Nhạc - Huyền
T.Anh - Nghĩa
Văn - T.Nga
T.Anh - V.Hà
CNghệ - Phương
TD - Thuận
Hoá - Thắm
Văn – Thành
4
Sinh – Thắm
Nhạc - Huyền
Văn - T.Nga
TD - Thuận
T/c Toán - San
CNghệ - Phương
Lý - Ánh
Địa - Thư
5

 

 
T.Anh - V.Hà
CNghệ - Kiên
GDCD - T.Nga
Tc Văn- N.Nga
TC  Văn - Thành
Nhạc - Huyền
4
1
T.Anh - Nghĩa
CNghệ -Phương
CNghệ - Kiên
MT - Huyền
Toán - San
Văn - N.Nga
Văn – Thành
Sử - Thương
2
CNghệ -Phương
Văn – Tuyến
Sử - N.Nga
Toán - Đ.Hà
Hoá - Thắm
T.Anh - Nghĩa
Toán - Hoa
Sinh - Hương
3
Toán - Ánh
Văn – Tuyến
Toán - Đ.Hà
TD - Thuận
T.Anh - Nghĩa
CNghệ - Phương
T.Anh - V.Hà
Toán - Hoa
4
Văn – Tuyến
T.Anh - Nghĩa
TD - Thuận
T.Anh - V.Hà
CNghệ -Phương
Toán - San
Sinh - Hương
TC Toán- Hoa
5
HĐNGLL
HĐNGLL
HĐNGLL
HĐNGLL
Tc Văn- N.Nga
T/c Toán - San
HĐNGLL
HĐNGLL
5
1
Toán - Ánh
T.Anh - Nghĩa
CNghệ - Kiên
Văn - T.Nga
MT - Huyền
Lý - San
Địa - Thư
TD - Tuấn
2
MT - Huyền
Toán - Phương
Toán - Đ.Hà
Văn - T.Nga
Sinh - Hương
TD - Thuận
Toán - Hoa
GDCD – Tuyến
3
TD - Phương
Văn – Tuyến
T.Anh - V.Hà
Toán - Đ.Hà
Lý - San
Hoá - Thắm
Lý - Ánh
Sinh - Hương
4
T.Anh - Nghĩa
GDCD - ĐHà
Nhạc - Huyền
Địa - Thư
Hoá - Thắm
Sinh - Hương
TD - Thuận
T.Anh – V Hà
5
Tc Văn – Tuyến
T/cToán - Phương
TC Văn- T.Nga
T/c Toán - ĐHà
Sử - Thương
Nhạc - Huyền
Sinh - Hương
CNghệ - Hoa
6
1
CNghệ - Phương
Lý - Ánh
Toán - Đ.Hà
Văn - T.Nga
Toán - San
Văn - N.Nga
Nhạc - Huyền
Địa - Thư
2
GDCD - ĐHà
Toán - Phương
Văn - T.Nga
Địa - Thư
T.Anh - Nghĩa
Văn - N.Nga
Văn – Thành
Toán - Hoa
3
Văn – Tuyến
CNghệ -Phương
Sinh - Hương
Sử - N.Nga
Sử - Thương
Toán - San
TD - Thuận
Lý - Ánh
4
Lý - Ánh
MT - Huyền
Địa - Thư
Sinh - Hương
TD - Thuận
T.Anh - Nghĩa
Toán - Hoa
Văn – Thành
5
T/cToán - Phương
Tc Văn – Tuyến
T/c Toán - ĐHà
TC Văn- T.Nga
Nhạc - Huyền
Sử - Thương
CNghệ - Hoa
TC  Văn - Thành
7
1
Địa - Thư
Toán - Phương
Sử - N.Nga
GDCD – T Nga
Toán - San
T.Anh - Nghĩa
Hoá - Thắm
TD - Tuấn
2
Văn – Tuyến
Địa - Thư
Lý - ĐHà
T.Anh - V.Hà
Văn - N.Nga
Toán - San
Văn – Thành
Hoá - Thắm
3
Văn – Tuyến
TD - Phương
Sinh - Hương
Toán - Đ.Hà
Văn - N.Nga
Sử - Thương
Văn – Thành
Toán - Hoa
4
TD - Phương
Sinh – Thắm
T.Anh - V.Hà
Lý - ĐHà
T.Anh - Nghĩa
GDCD - T.Nga
GDCD – Tuyến
Văn – Thành
5
SHTT
SHTT
SHTT
SHTT
SHTT
SHTT
SHTT
SHTT

 

Có thể tải thời khóa biểu   tại đây
 
 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 47
Tháng 10 : 5.965
Năm 2022 : 34.446