Bạn chưa chọn snippet
Thursday, 06/10/2022 - 20:23|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 - 2013

Thực hiện từ 13/8/2012

Trường THCS Minh Tiến

Năm học 2012 - 2013

Học kỳ 1

THỜI KHOÁ BIỂU

Áp dụng từ 13 / 8 / 2012

         BUỔI SÁNG

THỨ
TIT
6A
(Thắm)
6B
(Bình)
7A
(T.Nga)
7B
(Đ Hà)
8A
(N Nga)
8B
(Hương)
9A
(V.Hà)
9B
( Hoa)
2
1
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
2
Sinh – Thắm
Văn - Bình
Văn - T.Nga
Toán - Đ.Hà
Văn - N.Nga
Sinh - Hương
Văn – Tuyến
Toán - Hoa
3
Toán - Ánh
Văn - Bình
Sinh - Hương
CNghệ - ĐHà
TD - Thuận
MT - Huyền
Toán - Hoa
Văn – Tuyến
4
Sử - N.Nga
TD - Huyền
TD - Thuận
Sinh - Hương
Địa - Thư
Sử - Thành
Hoá - Thắm
Văn – Tuyến
5

 

 
CNghệ - ĐHà
MT - Huyền
Sinh - Hương
Địa - Thư
Sử - Thành
Hoá - Thắm
3
1
TD - Huyền
Toán - Phương
Toán - Kiên
Sử - Thương
Văn - N.Nga
Toán - San
Địa - Thư
Lý - Ánh
2
Toán - Ánh
TD - Huyền
Địa - Thư
T.Anh - Thủy
Toán - San
Hoá - Thắm
Toán - Hoa
T.Anh – V Hà
3
Nhạc - Huyền
T.Anh - Thủy
T.Anh - V.Hà
Sinh - Hương
CNghệ - Phương
TD - Thuận
Văn – Tuyến
Địa - Thư
4
T.Anh - Thủy
Nhạc - Huyền
Sử - Thương
TD - Thuận
Hoá - Thắm
CNghệ - Phương
Sinh - Hương
Văn – Tuyến
5

 

 

 

 
NNga; San; Thủy
NNga; San; Thủy
Hoa, Tuyến, VHà
Hoa, Tuyến, VHà
4
1
Sinh – Thắm
CNghệ -Phương
Văn - T.Nga
Nhạc - Huyền
Lý - San
Văn - N.Nga
Lý - Ánh
GDCD - Thương
2
Văn - Bình
Sinh – Thắm
Văn - T.Nga
Toán - Đ.Hà
CNghệ - Phương
T.Anh - Thủy
T.Anh – V Hà
Sinh - Hương
3
Toán - Ánh
Văn - Bình
Nhạc - Huyền
TD - Thuận
T.Anh - Thủy
CNghệ - Phương
Sinh - Hương
Toán - Hoa
4
CNghệ - Phương
Sử - N.Nga
TD - Thuận
T.Anh - Thủy
Sử - Thành
Lý - San
Toán - Hoa
Nhạc - Huyền
5
HĐNGLL
HĐNGLL
HĐNGLL
HĐNGLL
NNga; San; Thủy
NNga; San; Thủy
HĐNGLL
HĐNGLL
5
1
Toán - Ánh
Văn - Bình
Toán - Kiên
Văn - T.Nga
Nhạc - Huyền
Toán - San
CNghệ - Phương
Văn – Tuyến
2
Văn - Bình
Toán - Phương
Lý - ĐHà
T.Anh - Thủy
Sinh - Hương
TD - Thuận
T.Anh – V Hà
Sử - Thành
3
TD - Huyền
 T.Anh - Thủy
Địa - Thư
Toán - Đ.Hà
Toán - San
Hoá - Thắm
Văn – Tuyến
Toán - Hoa
4
T.Anh - Thủy
GDCD - Thành
ĐHà; VHà; TNga
ĐHà; VHà; TNga
Hoá - Thắm
Nhạc - Huyền
TD - Thuận
Sinh - Hương
5
Phương; Bình; Thủy
Phương; Bình; Thủy
MT - Huyền
Địa - Thư
GDCD - T.Nga
Sinh - Hương
Hoa, Tuyến, VHà
Hoa, Tuyến, VHà
6
1
MT - Huyền
Toán - Phương
Toán - Kiên
Văn - T.Nga
Toán - San
Văn - N.Nga
Địa - Thư
TD - Tuấn
2
GDCD - Thành
Lý - Đ.Hà
GDCD - Bình
Địa - Thư
T.Anh - Thủy
Văn - N.Nga
Nhạc - Huyền
Lý - Ánh
3
T.Anh - Thủy
CNghệ -Phương
Văn - T.Nga
Sử - Thương
Sử - Thành
Toán - San
TD - Thuận
T.Anh – V Hà
4
Lý - Đ.Hà
MT - Huyền
T.Anh - V.Hà
GDCD - Bình
TD - Thuận
T.Anh - Thủy
Lý - Ánh
CNghệ - Phương
5
Phương; Bình; Thủy
Phương; Bình; Thủy
ĐHà; VHà; TNga
ĐHà; VHà; TNga
MT - Huyền
Sử - Thành
GDCD - Thương
Địa - Thư
7
1
Địa - Thư
Toán - Phương
Sử - Thương
Văn - T.Nga
Văn - N.Nga
Toán - San
Hoá - Thắm
TD - Tuấn
2
Văn - Bình
Địa - Thư
Toán - Kiên
Văn - T.Nga
Văn - N.Nga
T.Anh - Thủy
Văn – Tuyến
Hoá - Thắm
3
Văn - Bình
T.Anh - Thủy
Sinh - Hương
Toán - Đ.Hà
Toán - San
Văn - N.Nga
Văn – Tuyến
Toán - Hoa
4
CNghệ - Phương
Sinh – Thắm
T.Anh - V.Hà
Lý - ĐHà
T.Anh - Thủy
GDCD - T.Nga
Toán - Hoa
Văn – Tuyến
5
SHTT
SHTT
SHTT
SHTT
SHTT
SHTT
SHTT
SHTT


Có thể tải thời khóa biểu

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 47
Tháng 10 : 5.965
Năm 2022 : 34.446