Bạn chưa chọn snippet
Thursday, 06/10/2022 - 20:26|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

Lịch công tác tuần 1 (07 - 12/9/2020

Thời gian

Các hoạt động

 

15/02/2019

 

- Họp Hội đồng tự đánh giá thông qua kế hoạch tự đánh giá, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên;

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá cho Hội đồng tự đánh giá  và cán bộ GV, NV của trường;

- Phổ biến kế hoạch tự đánh giá đến toàn thể cán bộ GV, NV của trường.

 

 

4 ngày

Từ 16/02/2019 đến 19/02/2019

- ChuÈn bÞ  đề cương báo cáo tự đánh giá;

- Nhóm hoặc cá nhân thu thập minh chứng của từng tiêu chí theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng;

- M· ho¸ các minh chøng thu ®­îc;

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí.

1ngày 

20/02/2019

  Họp Hội đồng tự đánh giá để:

- Thảo luận về các vấn đề nảy sinh từ các minh chứng thu được và xác định những minh chứng cần thu thập bổ sung;

- Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG;

1 ngày

22/02/2019

- Chỉnh sửa bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí

- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung.

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo tự đánh giá.

2 ngày

Từ 25/02/2019 đến 26/02/2019

- Dự thảo báo cáo tự đánh giá;

- Kiểm tra lại các minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá.

2 Tuần

Từ 27/02/2019

đến 01/03/2019

- Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua báo cáo tự đánh giá đã sửa.

- Công bố Dự thảo báo cáo tự đánh giá trong nội bộ trường và thu thập các ý kiến đóng góp;

1 ngaỳ

Từ 02/03/2019

- Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá.

1ngày

03/3/2019

- Công bố báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện trong nội bộ trường;

- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình tự đánh giá, các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn;

- Nộp bản báo cáo tự đánh giá cho Phßng GD&ĐT.

1 ngày

04/3/2019

- Nộp báo cáo tự đánh giá cho Phßng GD&ĐT.

  • - Công bố rộng rãi báo cáo tự đánh giá.
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 47
Tháng 10 : 5.965
Năm 2022 : 34.446