Bạn chưa chọn snippet
Friday, 24/09/2021 - 16:27|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

Báo cáo Kết quả tổ chức ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

PHÒNG GD ĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

 

Số:  60 /BC-THCSMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Minh Tiến, ngày 3 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

 

          Thực hiện Công văn số 260/PGDĐT ngày 23/4/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021.

Trường THCS Minh Tiến đã tích cực hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả với kết quả thực hiện được như sau:

          I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia

 1. Thời gian:

           - Thời gian thực hiện: Ngày 28/4/2021

 2. Địa điểm: Tại trường THCS Minh Tiến

 3. Đối tượng tham gia: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong toàn trường 

         II. Nội dung hoạt động

- Nhà trường tổ chức khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 với các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá về Ngày Sách Việt Nam,

- Tăng cường vận động, khuyến khích giáo viên, học sinh tích cực đọc sách, tích cực đổi mới phương pháp học, đổi mới kiểm tra đánh giá trên cơ sở sử dụng những kiến thức từ trong sách.

- Ngoài ra, nhà trường cũng phát động, tổ chức chương trình thu gom quyên góp sách, tặng sách (bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện) để ủng hộ cho thư viện nhà trường làm phong phú thêm kho sách. Toàn thể các Cán bộ, giáo viên, nhân viên và đặc biệt là học sinh của các lớp sẽ cùng tham gia và thực hiện việc thu gom, tặng sách trong suốt thời gian diễn ra Ngày sách Việt Nam bắt đầu từ ngày 26/4/2021 cho tới hết ngày 25/05/2021.

III. Kết quả triển khai thực hiện.

* Tuyên truyền và phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu vai trò của sách nhằm tôn vinh văn hóa đọc qua chương trình sinh hoạt dưới cờ, giới thiệu sách cho 19 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 238 học sinh.

Tuyên truyền, giới thiệu sách, tài liệu của thư viện đồng thời hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng tài nguyên sách, các loại tài liệu, tài liệu điện tử có trong nhà trường để phục vụ học tập và giảng dạy cho 19 cán bộ, giáo viên và 238 học sinh.

Tổ chức cho các em học sinh tham gia hưởng ứng ngày hội đọc sách tại sân trường, trong thư viện và chòi thư viện với 250 lượt người tham dự.

Hình thức thực hiện: theo từng khối lớp, đăng ký mượn sách về nhà đọc.

* Nội dung hoạt động đã tổ chức được trong Ngày Sách Việt Nam.

- Tổ chức khai mạc ngày sách Việt Nam lần thứ 8 và tuyên truyền, giới thiệu sách dưới cờ.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền quảng bá về ngày Sách Việt Nam, các buổi đọc sách tại thư viện theo từng khối lớp.

- Tăng cường vận động, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực đọc sách, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá trên cơ sở ứng dụng những kiến thức từ sách.

* Kết quả đạt được:

     - Trong buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường đã tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 để toàn thể giáo viên, học sinh hiểu hơn mục đích, ý nghĩa của Ngày Sách Việt Nam và thấy rõ trách nhiệm của mình. Đồng thời, cán bộ thư viện cũng tổ chức tuyên truyền, giới thiệu một số cuốn sách hay, bổ ích đến bạn đọc. Học sinh đã rất thích thú và mượn đọc ngay sau đó.

          - 100% giáo viên, học sinh tham gia đọc sách tại thư viện xanh ngoài trời và trong phòng đọc của thư viện.

          - Chương trình tặng sách cũng được các thầy cô và các em tích cực hưởng ứng. Thư viện đã nhận được 42 cuốn sách truyện các loại từ sự ủng hộ của học sinh. Thư viện nhà trường sẽ vẫn tiếp tục triển khai chương trình này cho đến khi kết thúc năm học nên chắc chắn sau ngày 25/05/2019 con số này sẽ tăng lên rất nhiều.

- Số lượt giáo viên tham gia đọc sách tại thư viện: 20

- Số lượt giáo viên, học sinh tham gia đọc sách tại lớp học:  235

- Số giáo viên, học sinh tham gia Ngày Sách Việt Nam do nhà trường tổ chức: 19 CB, GV. NV và 238 HS toàn trường tham gia.

IV. Nhận xét, đánh giá chung:

  1. Ưu điểm:

Đa số các em học sinh đến thư viện tham gia rất nhiệt tình, năng nổ.

Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra thì các em tích cực tham gia đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ học

Các em đến thư viện ngoài việc đọc sách, truyện, báo, các em còn tham gia đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách về Bác Hồ, sách lịch sử, sách giáo dục kỹ năng sống.

Các em có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.

  1. Hạn chế:

Một số em khi tham gia đọc còn nói chuyện riêng.

3. Đề xuất kiến nghị Phòng GD&ĐT:

          - Không.

          Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 của trường THCS Minh Tiến.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Đại Từ/ Để BC;

- Lưu TV, VT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Văn Thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 197
Hôm qua : 141
Tháng 09 : 3.932
Năm 2021 : 14.933